NEDERLANDS‎ > ‎

NIEUWS

Email veranderingen


Suzuki vlieg

posted Jul 16, 2019, 7:39 AM by Klaas Plas

Iedereen staat zo ongeveer klaar voor de eerste symptomen. Ze zijn in de buurt, het weer is er nu jammer genoeg ook naar. 
In de blauwe bessen die we pas in de winkel kochten zaten ze al. 
Ergo: goed uitkijken is het motto. Over alles wat de container in gaat goed nadenken. Ik heb ze eerst goed uitgekookt in de magnetron voor ze bij ons de container in gaan. 

Verder:
 • Goed scherp blijven en controleren
 • Vangpotjes ophangen om te monitoren 
 • Hygiëne:
  • schoon plukken
  • helemaal geen fruit of fruitresten achterlaten
  • alles opruimen onder water, of onder plastic goed afgesloten
 • Zorg dat als het nodig is, de juiste gewasbeschermingsmiddelen beschikbaar zijn
  • Ds-mix: elke week vanaf eerste waarneming: Ds-kalk 150 gr/100 l + Mazincum 100 ml/100 liter + Cuprum 30 ml/100 liter
  • Tracer 0,15 l/ha (VT 1 dag, max 3 keer in 12 maanden)
  • Benevia 0,75 l/ha (vrij goed te compineren met Bio) (VT 1 dag, max 2 keer, minimaal 7 dagen tussen de behandelingen)
  • Combi-protect 1 l per 20 l water/ha: Tracer 0,015-0,3 l/ha of Benevia 0,075-0,15 l/ha. Deze combi met Combi-Protect gaf aanzienlijk betere en langere resultaten. 

Gewasbescherming - ARBO

posted Mar 18, 2019, 7:25 AM by Klaas Plas

Ik krijg nogal eens wat vragen over ARBO, gewasbescherming en herintreding of re entry. In verband daarmee heb ik wat informatie bij elkaar gezocht die daarmee te maken heeft.
Hieronder een aantal artikelen:
    -herintreding in de tuinbouw - algemene regels
    -gewasbescherming / beveiliging in de glastuinbouw
    -herintredingsregels zoals die via Fytostat.nl beschikbaar zijn. In de bijlage als Excel tabel. 
    -website Brinkman: Brinkman herbetreding

Algemeen:
    -aandacht voor jongeren (onder de 18 jaar): volgens de ARBO mogen die niet binnen een termijn van 14 dagen na het gebruik van een gewasbeschermingsmiddel in het gewas werken (16/17 alleen met beschermingsmiddelen en onder begeleiding)
    -Als de herbetredingstijd niet genoemd wordt, geld de algemene regel, dat de kas herbetreden mag worden nadat het gewas droog is en er minimaal 2 uur geventileerd is.

Gewasbescherming

posted Dec 4, 2018, 8:15 AM by Klaas Plas

Bijgaand even weer de huidige stand van zaken met betrekking tot de gewasbescherming in de aardbeienteelt. 
Hieronder twee tabellen:
 • toelating in de bedekte teelt
 • toelating in de onbedekte teelt

Gewasbescherming aardbeien overzicht

posted Aug 30, 2018, 11:56 AM by Klaas Plas

Er is de laatste tijd nogal wat veranderd in de gewasbescherming rond de aardbeien. Daarom in de bijlage (hieronder) een overzicht van de toegestane middelen gesorteerd naar toepassing en naam. 

Er staat daarbij veel informatie in over hoe vaak de middelen toegepast mogen worden, met welke tussentijd etc. 


van bitterzout tot roofmijten en klimaat

posted Jul 26, 2018, 11:15 PM by Klaas Plas   [ updated Jul 26, 2018, 11:52 PM ]


Roofmijten werking
In de afgelopen week her en der wat discussie gehad over welke roofmijten het beste gebruikt kunnen worden bij welk klimaat en tegen verschillende plagen. In verband daarmee heb ik alles eens op een rij gezet. 

Temperatuur RV
RoofmijtSpintTripsWitte VliegOndergrensBovengrensOndergrens
Andersoni ++ +-5 oC35 oC62%
Cucumeris ++ ++ +15 oC30 oC64%
Californicus +++ +8 oC35 oC
Montdorensis + ++ +15 oC45 oC71%
Swirski + ++ ++15 oC37 oC63%

Wat hierbijven duidelijk blijkt is de voorkeur van de verschillende roofmijten voor de plagen Spint, Trips en Witte Vlieg. Daarbij ook het klimaat. 
Zelf ben ik erg voor het gebruik van de Andersoni als basis onder de bestrijding van plagen. Vooral omdat deze extreme weersomstandigheden goed overleeft: hoge en lage temperaturen, hoge en lage RV, en ook de winter. In het voorjaar is deze het eerste weer actief om de spint aan te pakken. De andere roofmijten kunnen daarbij evt als extra correctie ingezet worden.
Als het gaat om de RV en de bestrijding van trips, blijkt de Cucumeris de lagere RV beter te overleven als de Montdorensis. Wel is het goed om rekening te houden met waar we de RV meten. Het gaat hier om de RV waar de roofmijt zit: dus in het gewas. Dat is ook goed te zien de laatste tijd: bij goed ontwikkelde gewassen (wat hogere RV en gematigde temperaturen) voelt de roofmijt zich veel beter thuis als bij een open net geplant gewas. 

Bitterzout / Magnesiumsulfaat substraatteelt.
In de laatste jaren krijg ik elk jaar wel een vraag over het gebruik van bitterzout met Borium. Het gebruik daarvan als gewoon bitterzout bij de substraat teelt is gevaarlijk voor de aardbeien. Dit kan dit hele grote schade geven in het gewas (misvormde vruchten, blandrand verbranding / verkleuring, slijtage). 
 

Trips - vanggewassen

posted Jul 13, 2018, 11:16 AM by Klaas Plas   [ updated Jul 14, 2018, 3:04 AM ]

Eigenlijk alle telers in Noord Nederland hebben schade van trips in de aardbeien. Bruine aardbeien, zoals op de foto hieronder te zien is. 
Het vreemde dit jaar is, dat de trips heel snel in de aardbeien kwam, en er heel snel weer voor ongeveer 90% uit vertrok. 
Nog steeds zijn er vaak wat tripsen te zien in de bloemen. 

Met de trips blijft de bestrijding het grote probleem. Chemisch gaat niet altijd goed, biologisch is wel mooi maar zijn er ook problemen.
In de afgelopen 10 jaar is er onderzoek gedaan naar vanggewassen voor diverse gewassen / predatoren. Dit zijn gewassen waar zowel de trips als de orius en zweefvliegen (predatoren van trips en luis) zich kunnen vermeerderen. 

Bloemensingels met de volgende bloemen zijn een goede buffer voor de orius en de zweevliegen. Het gaat om mengsels met:
voor zweefvliegen:
    Pastinaak, Boterbloem, Boekweit, Venkel, Kamille, akkerscherm
voor orius:
    Duizendblad, boekweit, meisjesogen, rode klaver, afrikaan
Als er problemen zijn met wantsen in de aardbeien, kunnen boterbloemen beter niet uitgezaaid worden.Trips / EC

posted Jun 9, 2018, 11:35 AM by Klaas Plas

In de afgelopen week ben ik tegen een aantal belangrijke dingen aangelopen:
    Trips neemt op dit moment enorm toe bij veel telers. Het is goed om dit ook bij uw gewassen te controleren en als dat nodig is het gewas te behandelen.
    Door het warme weer van de laatste tijd neemt de substraat EC bij heel veel gewassen aardbeien sterk toe. In het algemeen is het percentage drain wat lager. Daardoor hoopt er teveel voeding op in het substraat op. Vaak gaat het om een substraat EC van 2,5-3,0 en soms tot  de 4,1 Alle reden om daar wat aan te doen. Een te hoge EC heeft vaak een negatief effect op de vruchtkwaliteit. 


Privacy - AVG

posted May 28, 2018, 1:09 AM by Klaas Plas

In verband met de privacy wetgeving zijn er zoals u bekend is een aantal dingen veranderd per afgelopen vrijdag. Af en toe kom ik in het veld rond de aardbeien dingen tegen die ik graag met u zou willen delen. U hebt u hiervoor via de website opgegeven, of aan mij aangegeven, dat u graag op de hoogte blijft hiervan. 

Het enigste dat binnen deze nieuwsbrief geregistreerd staat is uw email adres. Als u deze graag wilte verwijderen uit de lijst en geen emails meer wilt ontvangen, kunt u dat via de knop hieronder (Unsubscribe) doen.


Toegelaten Gewasbeschermingsmiddelen

posted Mar 20, 2018, 1:04 AM by Klaas Plas

In de bijlage twee lijsten met alle op dit moment toegelaten gewasbeschermingsmiddelen voor:
    -Bedekte teelt
    -Onbedekte teelt

De preciese inhoudt van de toelating is te vinden op: https://toelatingen.ctgb.nl/
Daar kan het nummer van de toelating ingevuld worden en wordt overzichtelijk aangegeven hoe het middel gebruikt kan worden. 

De ontwikkelingsstadia van de aardbeien zijn op de volgende site te vinden: ontwikkelingsstadia aardbeien


Activiteitenbesluit - gewasbescherming

posted Jan 16, 2018, 2:50 AM by Klaas Plas   [ updated Jan 16, 2018, 3:49 AM ]

Met betrekking tot gewasbescherming in oa aardbeien zijn er in principe twee regelingen die beperkingen opleggen:
    -de toelating van het middel
    -het activiteitenbesluit
De NVWA heeft vorig jaar aangegeven, dat de strengste van de twee normen geldt. Voorbeeld: als bv Vertimec wordt gespoten tegen spint:
    aardbeien / activiteitenbesluit: minimaal 75% driftreductiedoppen
    aardbeien / vertimec toelating: minimaal 90% driftreductiedoppen
In dit geval geldt dus de driftreductiedop van 90%. 

Deze besluiten zijn oa op de volgende plaatsen op het internet te vinden:
  LTO Noord overzicht: LTO Noord Activiteitenbesluit
        daar kan gezocht worden op middelen in verschillende teelten door bv de naam van het middel in het zoekvak op te geven
        Vervolgens komt er een lijst met middelen die daaraan voldoen
        Door op een van de namen van de middelen te klikken wordt informatie over de toelating weergegeven
        Bij Actuele Gebruiksvoorschriften kan dan achter de meest recente op download geklikt worden. 

    Activiteitenbesluit geeft de algemene eisen aan oa gewasbescherming weer op: 
        glastuinbouw: wetten.overheid
        open lucht: wetten.overheid
        definities: wetten.overheid

    Lijst driftarme spuitdoppen  (25/4/2017): tct doppen helpdeskwater
    

1-10 of 62

Comments