NEDERLANDS‎ > ‎

NIEUWS

Email veranderingen

The gadget spec URL could not be found

Hitte

posted Aug 8, 2020, 10:32 AM by Klaas Plas

De afgelopen week liep bij vrij veel telers de EC in het substraat al weer wat op. Met dit weer is het enorm moeilijk om voldoende water te geven. Voldoende is dan voldoende vaak. Als het 'snachts droog is, gaat de verdamping gewoon verder. 
In het nachtelijk deel van de hele dag = de helft = 12 van de 24 uur. Dat kan voor de plant vrij veel zijn om te overbruggen.
In drogere landen als Nederland is mijn ervaring dat het zin heeft om dan ook 'savonds en / of 'snachts een keer water te geven. 
Bij voorbeeld om 22:00 en/of om 4:00
Het substraat blijft daarmee vochtiger, de EC loopt niet zo op en de plant blijft actiever. 
Voordelen voor de smaak en de kwaliteit van de aardbeien. 
Bij junidragers ook het voordeel van minder vochtstress = minder meeldauw. 

Maar controle blijft enorm belangrijk! Hoe vochtig is het substraat 'smorgens, wat gebeurt er met de drain EC?

Zon droogte beestjes - heerlijke aardbeien

posted May 29, 2020, 10:17 AM by Klaas Plas

Ja, inderdaad het is weer mooi weer met de nodige gevolgen. 
Heerlijke aardbeien, zeker met deze nog wat koude nachten. Dat is ook te zien in de vraag naar aardbeien. 
Maar niet alleen bij mensen. Er zijn weer heel wat beestje die de planten gevonden hebben.

Luizen zijn al van vroeg in het voorjaar te zien. Maar nu worden het er wel heel erg veel. Mooi om te zien, dat op sommige plekken er een goed evenwicht is tussen luizen en predatoren. Waar al vroeg een aantasting was met Aphidius en of Aphidoletes kunnen ze het nu regelmatig goed aan.

Trips - inderdaad jammer genoeg de eersten al weer gezien. Op tijd inzetten van predatoren is de belangrijkste oplossing hiervoor.
Waar ze redelijk blijven is de Orius toch de beste. Deze eet de volwassen exemplaren ook op.
Waar ze wegvliegen bijvoorbeeld de Cucumeris. 

Daarbij met dit mooie weer, zijn er veel plaatsen waar het substraat vrij droog is en de EC al stevig oploopt door wat te weinig water. In deze tijd verdampen de planten veel, maar hebben ze niet zoveel voeding nodig als ze met het water zouden opnemen. Daarom nemen ze meer water op en blijft een deel van de voeding in het substraat. 
Een lagere EC is een deel van de oplossing. Als we dat alleen doen, kan de balans tussen de elementen helemaal scheef trekken. Meer water en meer drain is daarom ook belangrijk. Dat is ook te zien aan de wortels van veel plantingen die vooral onderin de pot zitten. Daar is het meeste water nog. 

verdamping EC wespen

posted Apr 23, 2020, 11:37 AM by Klaas Plas

Het is buiten enorm droog, dat hoef ik niemand te vertellen. Maar ook bij veel aardbeigewassen is de verdamping groot op dit moment. Veel zon met meer dan 2000 Joule zitten we op zomerse waarden bij een dag die veel korter is. Een lage RV en daarbij veel wind. 
Daardoor substraat dat relatief droog is. 
EC die oploopt.
Eventueel wat tipburn.
Het is belangrijk om de drain% goed in de gaten te houden, net als de EC van het drainwater. 
Neemt het drain% af, begint de EC wat op te lopen, controleer dan goed op het vochtgehalte. 
Maar ook als de drain% goed zijn (volgroeid gewas 25-35%) en de drain EC goed is, toch kan het gewas tussendoor nog te droog worden. Daarom is het ook van belang om voor een beurt goed te controleren. 

Hieronder de afbeelding van het vochtgehalte van substraat die redelijk stabiel is. Gaat wel wat op en neer, maar nog binnen de grenzen. 

De koninginnen vliegen weer rond. Een goede wespenbestrijding begint vroeg in het seizoen. Zo gauw deze vliegen is het goed om de koninginnen weg te vangen. Anders zou dit ook wat betreft wespen best wel eens een bijzonder jaar kunnen worden. 


Aardbeien dit jaar

posted Mar 30, 2020, 3:10 AM by Klaas Plas

Op dit moment krijg ik uit veel landen, ook uit Nederland de vraag, wat we kunnen verwachten. Een terechte vraag, wat voor seizoen kunnen we verwachten op dit moment. 
Het is natuurlijk absoluut niet te voorspellen wat we kunnen verwachten kwa ontwikkelingen. Zelfs voor morgen weten niet wat er gaat gebeuren. 
In de vraag rond de toekomst van de aardbeien dit jaar zijn er een aantal punten die van belang zijn:
    -de economische ontwikkeling (hoeveel geld hebben mensen te besteden)
    -de aanbod - hoeveel kan er geplukt worden (arbeidskrachten / mogelijkheden van export etc). 
    -de vraag in verband met gezondheid van aardbeien
De situatie rond de teelt en markt van aardbeien op dit moment is het volgende:
    -Duitsland heeft vorige week donderdag vanaf 17:00u de grens gesloten voor alle buitenlandse werknemers. Dit betekent dat de pluk van aardbeien naast de oogst van asperges, groenten etc grote problemen gaat opleveren.
    -In Engeland, Nederland en Duitsland worden op social media oproepen gedaan, aan studenten en mensen die in de Horeca werken, om te komen fruit oogsten.Gebrek aan arbeid / arbeidsmigranten
    -De economische situatie van Europa (en ik denk verder in de wereld ook) is onzeker. 
    -Aardbeien zijn enorm gezond, ze zijn rijk aan antioxidanten en vitamine C 
        Voedingscentrum
        Nieuwsblad België
        Puurfiguur
        Volkskrant
        Vitamor
        
    -De markt rond aardbeien en andere groenten en fruit zal zich in de komende weken waarschijnlijk verder stabiliseren. 
    -Er zijn al signalen dat aardbeien gevraagd zijn in deze tijd: 
            In de rij voor aardbeien

Als teler zou ik ook op de website die jullie hebben duidelijk aangeven, dat aardbeien gezond zijn. Dat ze een lekkere en goede bron van vitamine C kunnen zijn in deze tijd. 


Corona

posted Mar 19, 2020, 1:49 AM by Klaas Plas

Ja inderdaad naast alle informatie die er over Corona virus verschijnt ook een email van mij om even wat duidelijkheid te scheppen over hoe ik omga met alles. 

Even voor de informatie. Ik ben net voor werk naar Australie geweest en gisteren weer terug gekomen. Gelukkig is Australie / dat deel van de wereld een van de plekken met tot dusver de laagste aantallen Corona. 

Wat betreft mijn werk voor de komende maanden
    -Ik zal me aanpassen aan de snel veranderende omstandigheden
    -als iemand gezien de omstandigheden geen bezoek wil, geef gerust aan, dan overleggen we verder over de manier van advies verder.
    -Mijn doel is om geen vector (transporteur) van het virus in Nederland te worden. In verband daarmee:
 • Ik ga niet op pad als ik me niet gezond voel
 • In principe (tenzij het echt nodig is om wat te bespreken) ga ik niet mee naar binnen in huis
 • Ik geef geen handen meer
 • Alle uitwisseling van informatie gaat zoveel mogelijk digitaal
 • Uitwisseling loupes: Ik liet nog wel eens wat zien met de loupe, maar doet dat nu niet meer. Als er iemand is die geen loupe heeft of niet meer heeft, geef gerust aan, dan neem ik die goed verpakt mee.
Verdere teelt
 • Aardbeien horen bij de fruitsoorten met het hoogste gehalte aan Vitamine C. Er wordt algemeen gesproken over het belang van vitamine C en griep / Corona.
 • Het is belangrijk om met afnemers op tijd afspraken te maken over hoe om te gaan met Corona.
 • Mogelijk valt te denken aan een afleverservice voor thuisgebruik.
 • Denk ook na over de consequenties van Corona voor werknemers / pluk capaciteit als dit zo verder gaat. 
 • Het is goed om met andere telers te overleggen over eventueel samen afleveren van aardbeien. 

Gewasbescherming stand van zaken

posted Jan 17, 2020, 12:54 AM by Klaas Plas

Aan het begin van het jaar is het altijd de vraag welke middelen er over zijn, wat is er voor nieuws. 
In de bijlage heb ik alles even op een rij gezet. Alles gesorteerd naar toepassing: Acaricide (spint ed), Fungicide (schimmelbestrijding), Herbicide (onkruidbestrijding), Insecticide (insektenbestrijding), Nematicide (aaltjesbestrijding) en Slakkenbestrijding. 

Er zijn twee tabellen:
 • Bedekt: voor alle bedekte teelten. De definitie van bedekt is: Teelten die onder glas of plastic worden uitgevoerd, waarbij geen continu open contact met de atmosfeer is. Hieronder vallen ook teelten in bedekte ruimten niet zijnde kassen of tunnels.
 • Onbedekt: voor alle onbedekte teelten. De definitie van onbedekt is: Alle teelten die niet in glazen of plastic kassen of plastic tunnels worden uitgevoerd. Er is in deze teelten een continue open contact met de atmosfeer.

gewasbescherming en regels

posted Dec 19, 2019, 8:22 AM by Klaas Plas

Ja, elk jaar is het weer bingo, veranderingen in regels rond toepassing gewasbescherming. 
Op veel plaatsen is te lezen wat er anders hoort te gaan. Hieronder nog even een korte samenvatting.
Alles is ook te lezen op: www.helpdeskwater.nl
 • De lijst van doppen die gebruikt kunnen worden is aangepast. Doppen die driftarm zijn bij een spuitdruk tot 2 bar mogen niet meer gebruikt worden.
 • Bij het gebruik van doppen die driftarm zijn bij een spuitdruk van 2-3 bar en voor luchtmengdoppen moet een drukregistratievoorziening gebruikt worden. (doppen in deze categorie: DRD 2-3 bar)
 • Drukregistratie hoeft niet toegepast te worden bij:
  • het gebruik van doppen die driftarm zijn bij een druk boven de 3 bar (DRD boven 3 bar)
  • De volgende combinatie:
   • doppen die driftarm zijn bij 2-3 bar (DRD 2-3 bar) of luchtvloeistofmengdoppen
   • verdubbeling van de teeltvrije zone 
    • Normaal is deze bij aardbeien 150 cm. Verdubbeling is dus 300 cm
  • Aanvullende driftreducerende voorzieningen:
   • Veldspuit met: 
    • sleepdoek, Wingsprayer, Wave
    • Luchtondersteuning
    • MagGrow
    • Verlaagde spuitboomhoogte tot max 30 cm en een dopafstand van 25 cm
   • Overkapte beddenspuit
   • Rijenspuit
   • Handgedragen / handgetrokken spuitbook met een spuitboomhoogte tot maximaal 40 cm
   • Meer hierover is te lezen in de volgende tabel: (Druk Reducerende Technieken) DRT lijst

Suzuki vlieg

posted Jul 16, 2019, 7:39 AM by Klaas Plas

Iedereen staat zo ongeveer klaar voor de eerste symptomen. Ze zijn in de buurt, het weer is er nu jammer genoeg ook naar. 
In de blauwe bessen die we pas in de winkel kochten zaten ze al. 
Ergo: goed uitkijken is het motto. Over alles wat de container in gaat goed nadenken. Ik heb ze eerst goed uitgekookt in de magnetron voor ze bij ons de container in gaan. 

Verder:
 • Goed scherp blijven en controleren
 • Vangpotjes ophangen om te monitoren 
 • Hygiëne:
  • schoon plukken
  • helemaal geen fruit of fruitresten achterlaten
  • alles opruimen onder water, of onder plastic goed afgesloten
 • Zorg dat als het nodig is, de juiste gewasbeschermingsmiddelen beschikbaar zijn
  • Ds-mix: elke week vanaf eerste waarneming: Ds-kalk 150 gr/100 l + Mazincum 100 ml/100 liter + Cuprum 30 ml/100 liter
  • Tracer 0,15 l/ha (VT 1 dag, max 3 keer in 12 maanden)
  • Benevia 0,75 l/ha (vrij goed te compineren met Bio) (VT 1 dag, max 2 keer, minimaal 7 dagen tussen de behandelingen)
  • Combi-protect 1 l per 20 l water/ha: Tracer 0,015-0,3 l/ha of Benevia 0,075-0,15 l/ha. Deze combi met Combi-Protect gaf aanzienlijk betere en langere resultaten. 

Gewasbescherming - ARBO

posted Mar 18, 2019, 7:25 AM by Klaas Plas

Ik krijg nogal eens wat vragen over ARBO, gewasbescherming en herintreding of re entry. In verband daarmee heb ik wat informatie bij elkaar gezocht die daarmee te maken heeft.
Hieronder een aantal artikelen:
    -herintreding in de tuinbouw - algemene regels
    -gewasbescherming / beveiliging in de glastuinbouw
    -herintredingsregels zoals die via Fytostat.nl beschikbaar zijn. In de bijlage als Excel tabel. 
    -website Brinkman: Brinkman herbetreding

Algemeen:
    -aandacht voor jongeren (onder de 18 jaar): volgens de ARBO mogen die niet binnen een termijn van 14 dagen na het gebruik van een gewasbeschermingsmiddel in het gewas werken (16/17 alleen met beschermingsmiddelen en onder begeleiding)
    -Als de herbetredingstijd niet genoemd wordt, geld de algemene regel, dat de kas herbetreden mag worden nadat het gewas droog is en er minimaal 2 uur geventileerd is.

Gewasbescherming

posted Dec 4, 2018, 8:15 AM by Klaas Plas

Bijgaand even weer de huidige stand van zaken met betrekking tot de gewasbescherming in de aardbeienteelt. 
Hieronder twee tabellen:
 • toelating in de bedekte teelt
 • toelating in de onbedekte teelt

1-10 of 69

Comments