NEDERLANDS‎ > ‎NIEUWS‎ > ‎

Aardbeien actuele gwb lijst

posted Feb 10, 2017, 9:50 AM by Klaas Plas
In de bijlage hieronder een lijst van op dit moment toegestane gewasbeschermingsmiddelen in de aardbeienteelt. Hierin staat ook het gewas waarin deze gebruikt mogen worden. 
Even voor de duidelijkheid de definities van het CTGB:
bedekte teelt:  Teelten die onder glas of plastic worden uitgevoerd, waarbij geen continu open contact met de atmosfeer is. Hieronder vallen ook teelten in bedekte ruimten niet zijnde kassen of tunnels.
Onbedekte teeltAlle teelten die niet in glazen of plastic kassen of plastic tunnels worden uitgevoerd. Er is in deze teelten een continu open contact met de atmosfeer.

Het is ook goed om te denken om de juiste etiketten op het bedrijf. Etiketten die niet goed zijn kunnen gedownload worden en uitgeprint. De etiketten kunnen het gemakkelijkste op internet opgezocht worden. 

Een van de dingen waar NVWA naar kan vragen is het gebruik van de gewasbeschermingsmonitor. Daarvan zijn verschillende varianten op internet te downloaden. Zijn daar vragen over, neem gerust contact op. 
Ĉ
Klaas Plas,
Feb 10, 2017, 9:50 AM
Comments