NEDERLANDS‎ > ‎NIEUWS‎ > ‎

Bedekte / Onbedekte teelt

posted Jul 18, 2014, 4:33 AM by Klaas Plas
Er bestaat bij veel mensen nogal wat onduidelijkheid over de begrippen bedekte / onbedekte teelt zoals die in diverse toelatingen wordt aangegeven. 
De definities van het CTGB zijn:
bedekte grondgebonden teelt 
Teelten die onder glas of plastic worden uitgevoerd in de grond, waarbij geen continu open contact met de 
atmosfeer is. 
bedekte teelt 
Teelten die onder glas of plastic worden uitgevoerd, waarbij geen continu open contact met de atmosfeer is. 
Hieronder vallen ook teelten in bedekte ruimten niet zijnde kassen of tunnels. 
Onbedekte teelt
Alle teelten die niet in glazen of plastic kassen of plastic tunnels worden uitgevoerd. Er is in deze teelten een 
continu open contact met de atmosfeer. 

Atmosfeer is alles om ons heen, de lucht ed waarin we leven. 
Daarmee wordt het duidelijk, dat alles wat afgesloten is van de atmosfeer bedekte teelt is, wat daarbuiten valt is onbedekte teelt. 
Daarmee vallen tunneltjes op stellingen niet onder een bedekte teelt. En zijn middelen als Tracer, Vivando en bv Luna Privilege niet in de stellingenteelt toegelaten.
Comments