NEDERLANDS‎ > ‎NIEUWS‎ > ‎

Corona

posted Mar 19, 2020, 1:49 AM by Klaas Plas
Ja inderdaad naast alle informatie die er over Corona virus verschijnt ook een email van mij om even wat duidelijkheid te scheppen over hoe ik omga met alles. 

Even voor de informatie. Ik ben net voor werk naar Australie geweest en gisteren weer terug gekomen. Gelukkig is Australie / dat deel van de wereld een van de plekken met tot dusver de laagste aantallen Corona. 

Wat betreft mijn werk voor de komende maanden
    -Ik zal me aanpassen aan de snel veranderende omstandigheden
    -als iemand gezien de omstandigheden geen bezoek wil, geef gerust aan, dan overleggen we verder over de manier van advies verder.
    -Mijn doel is om geen vector (transporteur) van het virus in Nederland te worden. In verband daarmee:
  • Ik ga niet op pad als ik me niet gezond voel
  • In principe (tenzij het echt nodig is om wat te bespreken) ga ik niet mee naar binnen in huis
  • Ik geef geen handen meer
  • Alle uitwisseling van informatie gaat zoveel mogelijk digitaal
  • Uitwisseling loupes: Ik liet nog wel eens wat zien met de loupe, maar doet dat nu niet meer. Als er iemand is die geen loupe heeft of niet meer heeft, geef gerust aan, dan neem ik die goed verpakt mee.
Verdere teelt
  • Aardbeien horen bij de fruitsoorten met het hoogste gehalte aan Vitamine C. Er wordt algemeen gesproken over het belang van vitamine C en griep / Corona.
  • Het is belangrijk om met afnemers op tijd afspraken te maken over hoe om te gaan met Corona.
  • Mogelijk valt te denken aan een afleverservice voor thuisgebruik.
  • Denk ook na over de consequenties van Corona voor werknemers / pluk capaciteit als dit zo verder gaat. 
  • Het is goed om met andere telers te overleggen over eventueel samen afleveren van aardbeien. 
Comments