NEDERLANDS‎ > ‎NIEUWS‎ > ‎

Gewasbeschermingsplan - Gewasbeschermingsmonitor

posted Mar 6, 2015, 5:29 AM by Klaas Plas
Een tijdje terug had ik melding gemaakt dat er in de plaats van het Gewasbeschermingsplan een Gewasbeschermingsmonitor ingevoerd wordt. 
Dat is inmiddels sinds de publicatie daarvan op 25 februari een feit. Het gewasbeschermingsplan hoeft dus niet meer op uw bedrijf aanwezig te zijn, maar wel moeten alle activiteiten op het gebied van Gewasbescherming geregistreerd worden. Het gaat dan om (wettekst):

  • teeltfrequentie en voorvrucht, door middel van een vruchtwisselingsplan

  • rassenkeuze en uitgangsmateriaal, aandacht voor: resistente/tolerante cultivars en standaard- of gecertificeerd zaai- en plantgoed

  • monitoring van schadelijke organismen in het gewas

  • gebruik van waarschuwings-, advies- en beslissingsondersteunende systemen gericht op tijdig signaleren van toenemende ziektedruk

  • toegepaste biologische, fysische en mechanische gewasbeschermingsmaatregelen, waaronder de inzet van biologische bestrijders en mechanische onkruidbestrijding

  • keuze van gebruikte gewasbeschermingsmiddelen op basis van risico’s voor mens en milieu (gebruikte gewasbeschermingsmiddelen moeten bijgehouden worden conform artikel 67 van verordening (EG) nr. 1107/2009

  • emissiebeperkende maatregelen, inclusief toedieningstechnieken

  • resistentiemanagement bij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

  • overige maatregelen die hebben bijgedragen aan het verminderen van het gebruik van chemische middelen

  • oordeel over het succes van de toegepaste beheersmaatregelen


Deze monitor moet binnen 2 maanden na het einde van de teelt afgerond zijn. 
Leveranciers, distributeurs ed moeten de registratie 5 jaar beschikbaar houden. Producenten, telers moeten deze 3 jaar beschikbaar houden (VERORDENING (EG) Nr. 1107/2009 art 67)
Comments