NEDERLANDS‎ > ‎NIEUWS‎ > ‎

Insectenbestrijding op basis van schimmel

posted Jul 20, 2015, 1:44 AM by Klaas Plas
Internationaal wordt de trips in verschillende teelten een steeds groter probleem. Algemeen is de klacht dat we met de normale bestrijdingsmiddelen dit insect steeds meer schade geeft.
Op dat gebied is het middel Met52 OD nu recent toegelaten in Nederland.

Tot dusver kenden we de Botanigard in de aardbeienteelt al: een insectenbestrijding op basis van schimmels. Bij de Botanigard gaat het om Beauveria bassiana stam GHA Nu is daar recent een nieuwe bij gekomen: Met52OD. In dit geval gaat het om de schimmel Metarhizium anisopliae stam F52

Deze schimmels kunnen goed gebruikt worden in een geintegreerde gewasbescherming. Toch blijkt steeds meer, dat de geintegreerde gewasbescherming niet alleen een zaak is van middelen, roofmijten en orius inzetten en daarmee klaar. Maar het totaal plaatje is belangrijk:
  • roofmijten inzetten
  • middelenkeuze (bij roofmijten en orius heel duidelijk (geen pyrethyroiden / vertimec etc), maar in het geval van Met52 en Botanigard moeten we uitkijken welke schimmelbestrijdingsmiddelen we wanneer inzetten)
  • omgeving (bloemen die orius lokken / instandhouden) Een bloemenmengsel met korenbloemen geeft de orius en mogelijkheid om zich te vermeerderen. 
  • klimaat: in een vochtiger klimaat doen roofmijten het aanzienlijk beter - zorg voor bv gras onder de stellingen.
  • grondsoort / biologische activiteit in de grond (onderzoek WUR)

Toepassing:
Met52 OD: 
    bedekte teelt: 120 ml/100 l water, max 2 l/ha; max 10 keer per 12 maanden; VT= 4 uur
    onbedekte teelt: 1,8 l/ha; maximum 6 keer per teelt cyclus; VT= 4 uur
Botanigard:
    bedekte en onbedekte teelt: 62,5 gr/100 l water
    maximum 12 keer per teeltcyclus
Voor meer informatie zie: http://www.ctgb.nl/toelatingen

Comments