NEDERLANDS‎ > ‎NIEUWS‎ > ‎

Verplichtingen mbt gewasbescherming

posted Mar 7, 2014, 8:34 AM by Klaas Plas
Voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen legt de wetgever (nationaal / Europees) een aantal regels op. 
Dit is niet altijd zo gemakkelijk. In verband daarmee een aantal zaken die nodig zijn:
    -een lijst met alle toepassingen  / middelen voor de verschillende teelten van aardbeien. In totaal gaat het hier om ongeveer 1680 toepassingen (hieronder te downloaden).
    -Gewasbeschermingsplan (hieronder te downloaden), dit is een ingevulde versie van het GWB Plan, dat LTO heeft laten ontwikkelen. 
    -Administratie: die kunt u zelf volgens de regels uitvoeren. De manier waarop precies geregistreerd wordt staat vrij. De volgende punten moeten opgenomen zijn: welk middel, op welk perceel, wanneer is het gekocht, van wie en in welke hoeveelheid. 
Ĉ
Klaas Plas,
Mar 7, 2014, 8:34 AM
ĉ
Klaas Plas,
Mar 7, 2014, 8:34 AM
Comments