NEDERLANDS‎ > ‎

Teelttechniek


Aardbeien is een moeilijk gewas. Vooral de enorme hoeveelheid teeltmogelijkheden en de kwetsbaarheid maken het zo moeilijk. Er is geen standaardregel waarmee onder alle omstandigheden een goed resultaat behaald kan worden. In de pagina's hierna ga ik in op een aantal zaken die van belang zijn:
    Algemene teeltzaken
    Bemesting

Hierboven rechts een foto van aardbeien in bloei, op een stelling. Duidelijk is te zien, hoe sterke bloemtrossen naar zicht ontwikkelen. 

Aardbeien op ruggen - Hongarije
Hier Links de foto van een mooi aardbeigewas van aardbeien op ruggen in Hongarije. Hier worden normaal gesproken ongeveer 8 planten/m2 geplant. Bij het ras Clery wordt een opbrengst gerealiseerd die rond de 700 gram/plant ligt (vroege voorjaarsteelt). 
Groot voordeel van deze omgeving is: een goed klimaat (veel licht bij relatief lage temperaturen), grof zanderige grond. 

Aardbeien in de kas - topopbrengsten? Bij deze teelten worden top opbrengsten gerealiseerd. Een standaard opbrengst van bv 4 kg/m2 in de herfst en 8 kg/m2 in het voorjaar. In totaal dus 12 kg/m2.
De opbrengst is altijd afhankelijk van de hoeveelheid licht. Planten - aardbeien dus ook - gebruiken licht om te groeien. Meer licht - bij de zelfde temperatuur - leidt tot (als de plant het in zich heeft) hogere droge stof opbrengsten. Als we bij de zelfde hoeveelheid licht toch een hogere opbrengst willen realiseren kan dat bijna alleen door meer water in het product. Meer water is dus een minder smaakvolle aardbei. 
Bij aardbeien moeten we ontzettend uitkijken dat we niet de bekende Tomaten - Wasserbombe - achterna gaan.