NEDERLANDS‎ > ‎Teelttechniek‎ > ‎Gewasbescherming‎ > ‎Plagen‎ > ‎

Aardbeimijt

Symptomen:
    -misvormd blad (vooral hartblad)
    -bruin gekleurde bloemen (ergere aantasting)
    -goudbruin gekleurde groene aardbeien (als bij trips)